Manuellterapi
  • Del:

Manuellterapi

Hva er en Manuellterapeut?

En manuellterapeut er en fysioterapeut, som har videreutdannelse i Manuellterapi. I Norge tar man denne utdannelsen ved Universitetet i Bergen. Utdannelsen varer to år og ender i en Mastergrad. Man kan også ta tilsvarende utdannelse i en del andre land.

Manuellterapeuter er spesialister på skade og sykdom i muskel- og skjelettapparatet. De benytter trening og bløtvevsteknikker som er vanlige innenfor fysioterapi. I tillegg benyttes artikulerings- og manipulasjonsteknikker på ledd (det mange vil forbinde med å «knekke» på ledd).

Sentralt i manuellterapi er en grundig undersøkelse før en starter med behandling. Her forsøker en å kartlegge pasientens tilstand og forstå hva som forårsaker og eventuelt vedlikeholder plagene.

 

Manuellterapeuter er primærkontakter, det vil si at man kan gå rett til manuellterapeut uten henvisning fra lege. Primærkontakter kan også:

  • Henvise til radiologiske undersøkelser.

  • Sykemelde i inntil 12 uker, og ved langvarig sykdom delta på dialogmøte med arbeidsgiver, bedriftshelsetjeneste og lignende.

  • Henvise til spesialisthelsetjeneste og sykehus, samt henvise til fysioterapi.

De fleste manuellterapeuter jobber i privat praksis, men noen jobber også i sykehus, ved trygdemedisinske poliklinikker, i forskning osv.

Innenfor idrettsmedisin er mange manuellterapeuter tilknyttet idrettslag og landslag.

For mer informasjon, se:

www.manuellterapeutene.no

www.manuellterapi.com

Fysioterapi

Fysioterapi

Ved første gangs konsultasjon setter vi av god tid til en grundig vurdering. ...

les mer »

Manuellterapi

Manuellterapi

Hva er en Manuellterapeut?

En manuellterapeut er en fysioterapeut, som har ...

les mer »

Ultralyddiagnostikk

Ultralyddiagnostikk

Som et tillegg til den kliniske undersøkelsen kan man i mange tilfeller stille en ...

les mer »

Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling

Denne behandlingsformen retter seg spesielt mot irritasjoner i leddbånd, ...

les mer »

Injeksjoner

Injeksjoner

Noen pasienter kan vi ikke hjelpe tilstrekkelig med fysioterapi og injeksjoner kan derfor ...

les mer »

Klinisk ernæring

Klinisk ernæring

En klinisk ernæringsfysiolog bruker sine kunnskaper om ernæring og kosthold ...

les mer »