Fysioterapi
  • Del:

Fysioterapi

Ved første gangs konsultasjon setter vi av god tid til en grundig vurdering. Først spør vi pasienten en rekke relevante spørsmål om de aktuelle plagene og deretter gjør vi en klinisk undersøkelse. Ut fra dette bestemmes hvorvidt pasienten skal behandles og hva slags behandling denne i så fall skal ha. Ved behov gjøres ultralydundersøkelse. Behandlingene foregår på lukkede behandlingsrom og i treningssal.

Se: http://fysio.no/Hva-er-fysioterapi/Hva-er-fysioterapi-utdypet

Klinisk Ortopedisk Fysioterapi 


Dette er fysioterapidelen av et tverrfaglig system for diagnostisering og behandling av plager i bløtdelene i bevegelsesapparatet kalt Klinisk Ortopedisk Medisin. Videreutdanningen tar 4-6 år og er åpen for fysioterapeuter og leger og gir betydelig økt kompetanse når man skal vurdere årsaken til pasientens plager. Man kan i tillegg til å gi tradisjonell fysioterapi benytte manipulasjoner i behandlingen. Fysioterapeutene med denne videreutdanningen samarbeider nært med dyktige leger for injeksjonbehandling i ledd og slimposer når dette er nødvendig. 

Se: http://www.nfkom.com

Fysioterapi

Fysioterapi

Ved første gangs konsultasjon setter vi av god tid til en grundig vurdering. ...

les mer »

Manuellterapi

Manuellterapi

Hva er en Manuellterapeut?

En manuellterapeut er en fysioterapeut, som har ...

les mer »

Ultralyddiagnostikk

Ultralyddiagnostikk

Som et tillegg til den kliniske undersøkelsen kan man i mange tilfeller stille en ...

les mer »

Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling

Denne behandlingsformen retter seg spesielt mot irritasjoner i leddbånd, ...

les mer »

Injeksjoner

Injeksjoner

Noen pasienter kan vi ikke hjelpe tilstrekkelig med fysioterapi og injeksjoner kan derfor ...

les mer »

Klinisk ernæring

Klinisk ernæring

En klinisk ernæringsfysiolog bruker sine kunnskaper om ernæring og kosthold ...

les mer »