Akupunktur
  • Del:

Akupunktur

Om akupunktur

På Kinesisk kalles akupunktur Zhen Jiu som betyr nåling og varming. Varmingen er moxa. Akupunktur er et av hovedverktøyene i tradisjonell kinesisk medisin og har sin helt egen diagnostiseringsteknikk, hvor man følger symptomene dine til roten av problemet og behandler fra roten (årsaken) og opp til symptomene.

 

Akupunktur i dag

I løpet av de 2000 årene akupunktur har vært kjent har den blitt modernisert. I dag brukes elektroakupunktur, triggerpunktbehandling, øreakupunktur, infrarød varmebehandling i tillegg til klassisk akupunktur.

Akupunktur får stadig mer fotfeste. Det blir brukt akupunktur på norske sykehus ved både smerter og ulike faser av fødsel. Leger anbefaler bruk av akupunktur ved visse lidelser.

I Europa ser vi at akupunktur blir stadig mer implementert i helsevesenet.  I USA ble akupunktur lagt til i førstelinjebehandling ved smertereduksjon ved ikke medikamentell behandling fra 01.2015.

En del fysioterapeuter og kiropraktorer bruker nåler ved muskelplager, men dette må ikke forveksles med tradisjonell kinesisk medisin og akupunktur. Bruken av nåler er det akupunktører som kan best. Vi er også i stand til å vurdere hva som trengs å gjøre først, f. eks å kunne gi deg styrkende behandling  før vi løsner på en vond skulder, så det ikke utløser hodepine.

Akupunkturnålene som brukes i Norge i dag er sterile engangsnåler, og vi bruker kun nåler av høyeste kvalitet for å sikre deg en så smertefri behandling som mulig.

 

Forklaringsmodeller

Tradisjonell kinesisk medisin bygger på prinsippet om å balansere sinn, kropp og sjel, på organ, blod og energi nivå. Den tradisjonelle måten å tenke på er gjennom å manipulere Qi via meridianene. Den mer moderne modellen bygger på det vaskomotoriske system, som er knyttet til nerver, hormoner, blod og organer.

Se: http://subtleenergysciences.net/blog-native/2015/5/1/scientists-discover-biological-evidence-for-the-existence-of-acupuncture-meridians

 

Akupunktur og forskning

Tidligere har det vært vanskelig å kunne vise til god forskning vedrørende akupunktur. Både placebogruppen (Shambehandling) og akupunkturgruppen har vist stor bedring, men det har vært lite statistisk signifikans mellom disse gruppene. Ved bruk av laserakupunktur i et dobbelblindet randomisert studie, viser akupunktur en statistisk signifikans opp mot placebogruppen.

Se:  http://edzardernst.com/2015/02/acupuncture-new-meta-analysis-suggests-it-is-effective-beyond-placebo/ 

 

Akupunktur ved Linde Fysikalske Institutt

På Linde Fysikalske Institutt har vi hatt tilbud om akupunktur siden tidliger på 1980-tallet. Richard Struksnæs pensjonerte seg 31.05.24 og vi har ledig kontor for en akupunktør som er autorisert helsepersonell. 

Fysioterapi

Fysioterapi

Ved første gangs konsultasjon setter vi av god tid til en grundig vurdering. ...

les mer »

Manuellterapi

Manuellterapi

Hva er en Manuellterapeut?

En manuellterapeut er en fysioterapeut, som har ...

les mer »

Ultralyddiagnostikk

Ultralyddiagnostikk

Som et tillegg til den kliniske undersøkelsen kan man i mange tilfeller stille en ...

les mer »

Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling

Denne behandlingsformen retter seg spesielt mot irritasjoner i leddbånd, ...

les mer »

Akupunktur

Akupunktur

Om akupunktur

På Kinesisk kalles akupunktur Zhen Jiu som betyr nåling og ...

les mer »

Injeksjoner

Injeksjoner

Noen pasienter kan vi ikke hjelpe tilstrekkelig med fysioterapi og injeksjoner kan derfor ...

les mer »

Klinisk ernæring

Klinisk ernæring

En klinisk ernæringsfysiolog bruker sine kunnskaper om ernæring og kosthold ...

les mer »