Linde er på Helsenett

Linde Fysikalske Institutt er tilknyttet Norsk Helsenett. Dette innebærer at vi kan utveksle informasjon med leger og andre aktører i helsevesenet uten bruk av papir. Informasjon sendes kryptert via internett og sikrer raskere informasjonsflyt. For deg som pasient betyr det at din lege kan få tilsendt rapport fra oss rett etter en konsultasjon eller vi kan skaffe resultater fra billeddiagnostikk eller laboratoriesvar mye raskere enn før.

Siste artikler
  • Klinisk ernæringsfysiolog på Linde Fysikalske Institutt
  • Linde er på Helsenett