Nihertana Sripalan

Nihertana Sripalan

Nihartana er utdannet klinisk ernæringsfysiolog (KEF) og har tatt 5 årig integrert mastergrad ved det medisinske fakultetet på  Universitetet i Oslo. Hun har også studert biomedisin (1 år). Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel og hun har autoriset helsepersonell. 

Av jobberfaring hun jobbet på sykehus med voksne, barn og eldre. Hun har jobbet mye med pasienter på intensiv, medisinsk, og kirurgisk avdeling og har jobbet med pasienter med ulike diagnoser som cøliaki, underernæring, kreft, diabetes, overvekt/fedme, sykelig overvekt, IBD, IBS, pasienter fra BUP og VOP med ernæringsproblematikk. Hun har også jobbet med barn med overvekt, underernæring og ulike allergier/intoleranser. 

Nihartana har  jobbet i kommunen med eldre, psykisk utviklingshemmede og sjeldne diagnoser. Hun har også vært foredragsholder og holdt foredrag/undervisning for pasienter, pårørende og ansatte. I tillegg har hun  erfaring med å jobbe med forebyggende ernæringsarbeid fra frisklivssentral og har jobbet med diabetes, overvekt og har god erfaring med å jobbe med personer med innvandrerbakgrunn.
I tillegg har Nihartana vært med på flere prosjekter og presentert i konferanser i utlandet. 


Arbeidsområder

Nihertana kartlegger pasientens sykdomshistorie og vurderer behovet ut fra helsehistorikk, kostholdsvaner, preferanser, antropometriske målinger (høyde, vekt) og blodprøver. 

Hun har tett dialog med legen og samarbeider med legen om vurdering av legemidler relatert til ernæringsbehandling. For å forebygge livsstilsykdommer eller behandle 
ernæringsrelaterte sykdommer gir hun kostholdsveiledning og kan utarbeide en kostholdsplan som passer den enkelte pasient. 

Vi har høydemåler og Tanitavekt for veiing og analyse av kroppssammensetning. 

Det er kort ventetid for å komme inn til vurdering. 

Nihertana jobber onsdag ettermiddager og lørdag på dagtid. 

 

For time, send e-post til nihe@lindefysikalske.no,  sms til 45811494 eller book selv på  https://helse.aspit.no/landing?clinicId=277a8244-27af-4d49-ba20-2a049376bc2d