Niherthana Sripalan

Niherthana Sripalan

Niherthana er utdannet klinisk ernæringsfysiolog (KEF) og har tatt 5 årig
integrert mastergrad ved det medisinske fakultetet på  Universitetet i Oslo.
Hun har også studert biomedisin (1år). Klinisk ernæringsfysiolog er en
beskyttet tittel og hun er en autorisert helsepersonell. 
Av jobberfaring har hun jobbet på sykehus med voksne, barn og eldre.
Hun har jobbet mye med pasienter på intensiv, medisinsk og kirurgisk
avdeling og har jobbet med pasienter med ulike diagnoser som cøliaki,
underernæring, kreft, diabetes, overvekt/fedme, sykelig overvekt, IBD (inflammatory bowel disease), IBS (irritable bowel syndrome), pasienter fra BUP (barne-og ungdomspsykiatrien) og VOP (voksenpsykiatrien) med ernæringsproblematikk.

Hun har også jobbet med barn med overvekt, underernæring og ulike
allergier/intoleranser. 
Niherthana har jobbet i kommunen med eldre, psykisk utviklingshemmede
og sjeldne diagnoser. Hun har også vært foredragsholder og holdt
foredrag/undervisning for pasienter, pårørende og ansatte. I tillegg har
hun erfaring med å jobbe med forebyggende ernæringsarbeid fra
frisklivssentral og seniorsentre og har jobbet med diabetes og overvekt.
I tillegg har Niherthana vært med på flere prosjekter og presentert i
konferanser i utlandet.


Arbeidsområder

 

Niherthana kartlegger pasientens sykdomshistorie og vurderer behovet ut
fra helsehistorikk, kostholdsvaner, preferanser, antropometriske målinger
(høyde, vekt) og blodprøver. 
Hun har tett dialog med legen og samarbeider med legen om vurdering av
legemidler relatert til ernæringsbehandling. For å forebygge
livsstilsykdommer eller behandle 
ernæringsrelaterte sykdommer gir hun kostholdsveiledning og kan
utarbeide en kostholdsplan som passer den enkelte pasient. 

Vi har høydemåler og Tanitavekt for veiing og analyse av
kroppssammensetning. 
Det er kort ventetid for å komme inn til vurdering. 
Niherthana jobber onsdag ettermiddager og lørdag på dagtid.

 

For time, send e-post til nihe@lindefysikalske.no,  sms til 45811494 eller book selv på  https://helse.aspit.no/landing?clinicId=277a8244-27af-4d49-ba20-2a049376bc2d