Kristine Dihle Borgen

Kristine Dihle Borgen

Kristine ble uteksaminert ved Høyskolen i Oslo i 2008. Hun jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten før hun startet i privat praksis.Kristine har videreutdanning / mastergrad i klinisk fysioterapi (muskel skjellett, traumatologi / kirurgi og revmatologi) og en klinisk mastergrad i manuellterapi fra Universitetet i Bergen. Hun har flere idrettsmedisinske kurs, videreutdanning i folkehelse, studert idrett og er Aktiv med Artrose- terapeut


Arbeidsområder

Undersøkelse og behandling av pasienter uten refusjon. Hun har er kort ventetid. 

Forsikringspasienter. 

Kristine er primærkontakt og kan ved behov henvise til spesialisthelsetjenesten og billeddiagnostikk.