Anne Karin Jacobsen

Anne Karin Jacobsen

Anne Karin er fysioterapeut og spesialist i manuellterapi, utdannet i Oslo

 

Hun har vært tilknyttet Universitetet i Bergen som veileder for masterstudiet i manuellterapi frem til desember 2018.

Parallelt med instituttpraksis, har hun hatt et engasjement ved fysikalsk avdeling på Akershus Universitetssykehus, der hun samarbeidet med fysioterapeuter, ortopeder og barneleger.


Arbeidsområder

ARBEIDSOMRÅDER
Pasienter med behov for opptrening og behandling etter skader, operasjon eller andre tilstander som trenger oppfølging.

 

Anne Karin har lang erfaring med behandling av barn inkludert spedbarn, og samarbeider med helsestasjoner og barnefysioterapeuter.

 

PRIMÆRKONTAKT

Anne Karin er primærkontakt, og kan henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten, røntgen, MR, med mer.