Roar Busk

Roar Busk

Roar ble utdannet i 1998 og har jobbet i privat praksis siden det. Han har vært Spesialist i Klinisk Ortopedisk Fysioterapi siden 2006 og har bestått eksamen i ultralydskanning av muskel og skjellett via Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.  

 


Arbeidsområder

Roar gjør vurderinger og behandler belastningslidelser i bevegelsesapparatet samt følger opp pasienter etter brudd og operasjoner. Hos Roar kan du få tett oppfølging i TerapiMaster (Redcord) på eget rom. Han tilbyr også ultralydundersøkelse, trykkbølgebehandling og injeksjoner av muskel- og skjellettlidelser. 

Roar jobber dagtid mandag til fredag. Hos Roar kan du få time raskt uten henvisning.