Richard Struksnæs

Richard Struksnæs

Richard er utdannet fysioterapeut fra 1976 og har utdannelse som akupunktør har han fra I.C.O.M. (International College of Oriental Medicin.England.) avd.Norge  1981-1985
Videre har han utdannelse som kinesisk urtemedisiner fra 1986-1988 i London under Ted Kaptchuck og Giovanni Maciocia. Advanced course i Akupunktur fra Nanjing, Kina ble avsluttet i 1990.
Han har spesialisert seg på barn og har en diplomutdannelse i dette fra 1992 under Julian Scott.

Han har vært lærer ved Akupunkturhøgskolen nå Helsehøyskolen Campus Christiania fra1987 og er fortsatt det. Videre har han sittet mange år i styret ved NAFO /Norsk Akupunkturforening (Tidl. Norsk Forening for Klassisk Akupunktur) Som leder fra Februar 2002 til Februar 2005.


Richard var med og startet Linde Fysikalske Institutt og har vært eneeier og drevet instituttet fram til 2002.Han avsluttet sin jobbkariere på hos oss 31.05.24. 

Vi søker etter ny akupunktør med helsefaglig bakgrunn 


.